Electronics & Telecommunication Engineering


List of Placed Students
Nainka Pvt. Ltd. Ranjangaon MIDC, Pune

1.Bhujabal Pradnya Eknath

2.Patil Nikita Netaji

3.Patil Pramodini Pundalikrao

4.Pawar Reshma Kantu

5.Suryawanshi Sarika Balaji

6.Chande Shruti Sanjay

7.Shendge Swapnil

8.Jadhav Sushant Hindurao

9.Patil Aniruddha

10.Thakur Rahul Surendra

11.Mahalaskar Mayuresh Vilas

12.Chitodkar Abhijit

13.Sawant Sushant Jalindar

14.Wakchaure Sagar T.

15.Mukund Dhotre

16.Tambade Sneha Shantaram

L&T Pvt. Ltd

1.Akash Kamthe

Indian Railway

1. Sagar Bhil

Entrepreneurs:

1. Yogesh V. Rane (Arkasush Energy Pvt. Ltd.)

2. Shridhar Bhor (Arkasush Energy Pvt. Ltd.)

3. Mukund Dhotre (Real estate)

4. Pawan Gaikwad (Real estate)

5. Kiran rathode (www.marketondoor.com)