Mechanical Engineering

SE Mechanical Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentClass Rank
1. SHINDE DAJI 01
2. SHINDE NIKHIL 02
3. SHAIKH SARFRAAJ 03
4. DAHIPHALE BHAGAYSHRI 04
TE Mechanical Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentClass Rank
1. VIVEK PAUL 01
2. MD SAIF ALI 02
3. KARCHE VITTHAL POPAT 03
4. BHALGHARE AKSHAY GORAKHNATH 04
5. KUDANDE PRASHANT GANESH 05
BE Mechanical Engineering Toppers:
Sr. No. Name Of StudentRank
1. CHAUDHARI ADITYA ANIL 01
2. NARE AVINASH SHIVAJIRAO 02
3. WADAVKAR SANDIP ANKUSH 03
4. BHAPKAR PRITISH RAJENDRA 04
5. MULIK VINOD VIJAYKUMAR 05